Tháng Tư 1, 2021

Chuyển đổi số ngành dầu khí và sự cần thiết của công nghệ VR

Chuyển đổi số ngành dầu khí : công nghệ thực tế ảo VR và AR  Đổi mới công nghệ, thiết bị, cách thức tổ chức thực […]