Tháng Mười 18, 2021

Giải pháp vr – VR solution cho các lĩnh vực chủ chốt

Giải pháp vr là một trong nhưng khâu quan trọng quyết định thành công của các dự án vr , nó là bước đầu tiên cũng là nền móng cho cả dự án, quyết định phần cứng thiết bị và nội dung đi kèm phù hợp với yêu cầu
Tháng Ba 7, 2022

Vũ trụ ảo – Metaverse và cách xây dựng ?

VŨ TRỤ ẢO – METAVERSE là gì? Vũ trụ ảo là một xã hội số hóa nó mô phỏng lại cuốc sống hiện tại hoặc dựng […]